เครื่องบรรจุของเหลวและครีม

เครื่องบรรจุของเหลวและครีม
ใช้ครีมและเครื่องบรรจุของเหลวโดยใช้โครงสร้างลูกสูบเพื่อเติมของเหลวและครีมในปริมาณ 5-50 มล. อุปกรณ์สามารถเติมยาเหลวอาหารเหลวน้ำมันหล่อลื่นแชมพูและครีมอื่น ๆ และของเหลววัสดุมันมาพร้อมกับหลายหน้าที่ของการกรอกครีมและของเหลว

Send inquiry to us


Related Items